top of page

PORUSZAMY SIĘ
W OFFIE

Jesteśmy teatrem pozainstytucjonalnym. Tworzymy przestrzeń dla herstorii i tematów spoza głównego nurtu - interesuje nas to, co poza centrum, na peryferiach, pomiędzy. Tworzymy osobistą mapę głosów, wysp, ruchów. Jesteśmy zorientowane na pracę w procesie. Projektujemy otwarte, pojemne struktury, bo te postrzegamy jako potencjał zmiany.

BADAMY KONCEPCJĘ TEATRU NOMADYCZNEGO

Rozumiemy tożsamość jako zjawisko płynne i performatywne.

Interesuje nas doświadczenie przemieszczenia i przeniesienia, nachodzenia na siebie kultur, tworzenie narracji wokół tożsamości - jej budowania i odzyskiwania.

Doświadczamy siebie jako podmioty zawsze nie/pełne. Ciała są dla nas archiwami, które nosimy w sobie i które niosą nas. Nieustannie opuszczamy teatr i do niego wracamy.

PRACUJEMY NARZĘDZIAMI
I METODAMI
Z OBSZARU TEATRU FIZYCZNEGO
I NOWEJ CHOREOGRAFII

Ciało to dla nas tworzywo działań performatywnych i performans sam w sobie, nośnik sensów, punkt styku ludzkiego z nie-ludzkim, miejsce spotkania. Spektakl traktujemy jako żywą materię, której nadajemy kształt kolektywnie, pracując z różnymi tropami, herstoriami. Poszukujemy struktury poprzez wspólną praktykę i improwizację. Najczęściej zaczynamy od spotkania i sprawdzamy, co się z niego wyłania. Korzystamy z metod, technik i narzędzi wypracowanych przez artystów sztuki awangardowej.

PRAKTYKUJEMY ZE SPOŁECZNOŚCIAMI

Działamy w obszarze animacji i edukacji kulturalnej/artystycznej. Prowadzimy otwarte warsztaty dla różnorodnych grup z uwzględnieniem ich potrzeb.

amareyatheatre.png
bottom of page